NO: Personvern

Ditt personvern er veldig viktig for oss. Følgelig har vi utviklet denne policyen for at du skal forstå hvordan vi samler inn, bruker, kommuniserer og avslører og benytter deg av personlig informasjon. Følgende skisserer personvernreglene våre.

Vi vil samle inn og bruke personopplysninger utelukkende med det formål å oppfylle de formålene som er spesifisert av oss og for andre kompatible formål, med mindre vi innhenter samtykke fra den berørte personen eller som loven krever.
Vi vil bare beholde personlig informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle disse formålene.
Vi vil samle inn personlig informasjon på lovlig og rettferdig måte og, hvor det er aktuelt, med kunnskap eller samtykke fra den aktuelle personen.
Personopplysninger skal være relevante for formålene de skal brukes til, og, i den grad det er nødvendig for disse formålene, skal være nøyaktige, fullstendige og oppdaterte.
Vi vil gjøre kundene tilgjengelige informasjon om våre retningslinjer og praksis knyttet til håndtering av personlig informasjon.
Vi er opptatt av å drive vår virksomhet i samsvar med disse prinsippene. I tillegg kan du lese retningslinjene for informasjonskapsler.